På riksväg 11 mellan avfarterna Nordanå/Sunnanå och Toftanäs kunde man mellan 17-20 augusti 2006 se ett indiantält resa sig över åkermarken där DHL ska bygga en ny transportterminal på åkermark av absolut världsklass. Allmänheten kunde åka och hälsa på i indiantältet och diskutera Den Goda Jordens arbete för att bevara åkermarken.

DHL skall bygga på ca 35 hektar prima åkermark som håller kvalitet 10 på en 10-gradig skala. Var 90:e sekund kommer en lastbil att åka till terminalen om den blir färdig. Det motsvarar ca 2000 lastbilar/dygn! Notera att ingen järnvägsförbindelse finns i närheten för framtida miljövänligare transporter…

Detta är en symbolisk protest. Vi vänder oss inte mot DHL i sig utan mot den kortsiktiga samhällsplaneringen där åkermarken som kan odlas i tusentals år framåt förstörs för evigt. Om det är försvarbart med en sådan här byggnad skall den läggas på icke odlingsbar mark. Det planeras etanolfabriker på en mängd platser i Sverige där råvaran ofta är vete. Var skall den odlas? Om den inte skall odlas i Sverige, hur länge är det hållbart att importera från fjärran länder?

Vi i föreningen kräver att de politiska partierna sätter sig in i frågan och tar ansvar för den viktigaste av framtidsfrågor! Vi kan bidra med kunskap!

Lär globalt besluta lokalt!

Stöd föreningen och bli medlem i Den Goda Jorden!