Etikett: Radio

När miljömål och ekonomi kolliderar

I Sveriges Radio P1-Morgon den 27 maj sändes ett inslag om konkurrensen åkermark.

Köpcentrum på bördig åkermark – ofta krockar miljömålen med kommunernas satsningar på expansion och tillväxt. Reportage från Falkenberg av Sven Börjesson och samtal med Torleif Bramryd som forskar i ämnet miljöstrategi.

Lyssna på de två inslagen här:
När miljömål och ekonomi kolliderar
När miljömål och ekonomi kolliderar, samtal Torleif Bramryd

Svår avvägning att skydda åkermark

Sveriges Radio P4 Halland sände igår ett inslag om Länsstyrelsens och landshövding Lars-Erik Lövdéns syn på hur man ska skydda åkermarken, med anledning av en konferens om de svenska miljömålen.

Halland saknar fortfarande en plan för hur man ska skydda länets åkermark från alltför långtgående exploatering. Det här är bara ett av många miljömål som visat sig svåra att nå.

”Det kommunala planmonopolet är mycket starkt”

Mörkare syn på miljömålen (27 april 2010)

Länsstyrelsen med landshövding Lars-Erik Lövdén i spetsen ansvarar för de halländska miljömålen och han säger så här om svårigheterna att få ett bra skydd för jordbruksmarken:

– Det är en svår fråga. Det är en avvägning mellan det kommunala planmonopolet och behovet att skapa utrymme för bostäder och industri och behovet att skydda åkermark. Den dialogen för vi med kommunerna ständigt i planprocessen, och det är naturligtvis en brist att vi inte har en länsövergripande strategi framme på det området.

Läs mer här.

Malmö ska inte växa på åkermarken

I Sveriges Radios program Studio Ett i ett inslag om Malmös planer på att expandera ut i vattnet med en konstgjord skärgård kunde man höra följande uttalande av Malmö kommuns stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson.

– Nu har vi bestämt att vi inte ska växa ut på åkermarken, Sveriges bästa åkermark, den vill vi lämna i fred.

Lyssna på hela inslaget här.

Oljeeran på väg mot sitt slut?

Vetenskapsradion på Sveriges Radio sände i december ett program kallat ”Oljeeran på väg mot sitt slut?”

Lyssna på programmet här.

Sverige importerar varje dag 300 000 fat olja och hela vårt transportsystem är beroende av olja. Men oljefälten runt om i världen sinar.

Enligt fysikprofessorn Kjell Aleklett vid Uppsala universitet nådde vi redan 2008 den globala oljetoppen, det som kallas peak oil och som innebär att oljeproduktionen av de lättillgängliga oljan nått sitt maximum. Att komma bort från vårt oljeberoende borde därför vara högt prioriterat bland politikerna enligt honom. Några som nu gör slag i saken är kommunpolitikerna Fredrik Sjöberg (m) och Boo Östberg (c) i Knivsta kommun. De har sett till att kommunen bland annat både köpt vindkraftverk och byggt cykelvägar. Kommunen skulle också kunna bli självförsörjande av mat visar kommuntjänstemännens beräkningar.

Men på energimyndigheten tycker oljexpertena inte att det behövs någon nationell plan för var Sverige ska få sin olja ifrån i framtiden. Det kommer oljebolagen och marknaden lösa av sig självt menar de.

Artikel om Den Goda Jordens samtalskväll i Norrköping

Åkermarken och byggandet
Föreningen Den Goda Jorden arrangerade diskussion om jordbruksmarkens framtid

Familjen Stenström på Bråborgs gård utanför Norrköping bjöd en onsdag i september in till en samtalskväll under temat: “Hur skyddar vi åkermarken i Sörmland och Östergötland?”
De är medlemmar i den ideella föreningen Den Goda Jorden som förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion samt arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Så inleder Länstidningen en helsidesartikel från samtalskvällen. Läs hela artikeln här.

Nej till bygge på god jord

Dämpad utbyggnad i tätorternas ytterkanter, men förtätad bebyggelse i centrum. Och gärna höga hus i Staffanstorps och Hjärups mitt.
Så vill föreningen ”Den goda jorden” i Staffanstorp och Miljöpartiet i samma kommun utforma framtiden enligt skrivelser till kommunen i översiktsplanen ”Framtidens kommun 2038”.

Så inleder Sydsvenska dagbladet en artikel tisdagen 13 oktober.

Läs hela artikeln här.

Läs hela yttrandet från Den Goda Jordens kommungrupp i Staffanstorp

Bygg mindre på bördiga åkrar

Enköpings-Posten uppmärksammade den 3 september en skrivelse till Kommunstyrelsen i Enköpings kommun från tre forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.

Tillgången på bördig åkermark är en ödesfråga för vår framtid, menar tre forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. De är kritiska mot Enköpings kommuns planer på att låta staden växa på åkermark i stället för att bygga på skogsmark eller på höjden inne i stan.
– Man lägger slentrianmässigt ut bebyggelse på åkermark, säger Ingmar Messing, professor i markvetenskap. Svensk levnadsstandard slukar 0,41 hektar åkermark per person. Men i världen finns bara 0,22 hektar per person.

Här kan du läsa hela skrivelsen.

Ingmar Messing har även skrivit synpunkter/yttrande på ”Förslag till fördjupad översiktsplan för Enköpings tätort”. Detta kan du läsa här.

Förtätning åkermarkens räddning?

Ett möjligt sätt att förhindra att alltför mycket åkermark tas i anspråk för exploatering är att förtäta befintliga städer. Istället för att låta dem sprida ut sig över intilliggande jordbruksmark utnyttjar man de områden i stadsmiljön som är outnyttjad.

Vill du sätta dig in i problematiken kommer två lästips.

Den hållbara staden är både tät och grön. Artikel ur Svenska Dagbladet 21 december 2008. Läs här.

Ytsnåla trafikanläggningar – del av en förstudie. Rapport från Trivector Traffic AB. Läs här.