Etikett: KSLA

New publication: The global need for food, fibre and fuel KSLAT 4-2012

Land use perspectives on constraints and opportunities in meeting future demand.

With an expected world population of 9 billion people in 2050, the global need for Food, Fibre and Fuel has become a matter of high political concern. Beyond 2030 the production of ”the three F’s” is expected to compete for limited land and water resources. The response to this is largely to increase productivity on land already under cultivation and to expand cultivated areas – with ecological, economic and social consequences as well as greenhouse gas emissions as a result. The overall question is how to manage land and water to meet the demands while at the same time protecting the natural ecosystems that sustain life on the planet. Cross-sectoral policies, efficient use of existing resources and capacity building are some of the necessary strategies to do this, but the question of how to translate strategies into action remains to be answered.

Some of the world’s foremost experts in the various fields concerning food, fibre and fuel discussed this topic from a land use perspective at two seminars arranged by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in 2011. This publication serves as a valuable summary of the presentations and comments made during the seminars. A list of recent articles and reports of relevance to the subject of matter is included.

Author: Lisa Holmgren. 96 pages. ISBN 978-91-86573-25-6.

Click for more information and pdf.

Den goda jorden, en förstörbar tillgång

Trelleborgs Allehanda publicerar den 22 maj en insändare skriven av Gunnar Eriksson.

Rubriken är hämtad från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift och artikeln refererar ett seminarium om hur vi hanterar vår jordbruksjord.

Ur materialet kan man utläsa att åkerarealen i Sverige idag är cirka 2,7 miljoner ha. Vi har runt 0,3 ha åkerareal per person här i Sverige medan man i världen har runt 0,24 ha. 0,3 ha räcker för tillfället för matproduktion men då ska man också ha klart för sig att de odlingsbara ytorna minskar med åren. (I princip fanns det 3 miljoner ha under 1980-talet och minskade till 2,8 miljoner ha på 1990-talet).

På Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) har drivits demonstrationsanläggningar för att reda ut hur mycket mat vi får på vår mark och där kom man fram till att på 0,25 ha kan svensken överleva på vettig husmanskost men fann att vi måste minska vår köttkonsumtion från 70 kg/person/år till 20 kg/person/år och att detta nog går.

I större sammanhang kan man också konstatera att vi i I-världen mer eller mindre snyltar på övriga världens resurser, vi köper billigt odlad mat från U-länder som lokalbefolkningen där sedan inte har råd att köpa. Idag är mer än 800 miljoner människor kroniskt undernärda och då huvudsakligen beroende på fattigdom som närmast beror på I-ländernas utnyttjande av U-ländernas råvaruresurser (”kolonialekonomi”).

För Skånes del med sin absolut världsledande tillgång på bra jordbruksmark har drygt 7 procent försvunnit sedan mitten på 1990-talet och mer kommer att försvinna med vissa politikers synsätt. Sveriges och framför allt Skånes åkermark tillhör Europas och världens absolut bästa, här finns bra jordar och det finns gott om sötvatten och här är även ett lämpligt klimat.

Med ovanstående i minnet är det närmast ansvarslöst på gränsen till kriminellt att kalla Länsstyrelsens program för att nå Skånes miljömål med bland annat att uppnå en nollvision för konsumtion av åkermark till bostadsutbyggnad för ”Orealistiskt, dumt och fel” som kommunalrådet i Staffanstorp säger.

Av egen erfarenhet vet jag att miljöfrågor och moderater inte går ihop men när sex moderata kommunalråd går ut med en gemensam skrivelse och påstår bland annat att nollvision för åkermarksexploatering är feltänk, att kalla miljömålen sörgårdsromantik, att bevara åkermark är ett orimligt synsätt, att kalla miljömålens inriktning för skrivbordsprodukt med mera, med mera så är det ännu en moderat bottennivå som passerats!

Trelleborg har både potential och behov för att bygga och förtäta inom tätorten. Byggverksamheten verkar ha gått i stå, alla initiativ förefaller bli stoppade av överklaganden . Vad är detta för trams, är det bara NIMBY och flathet som ska styra kommunen?

Bygg och bygg högt inom tätorten så behöver inte ännu mer av den värdefulla åkermarken förstöras!

Jorden vi (förd)ärvde. Om att såga på den gren vi sitter

I senaste numret av KSLA Nytt & Noterat skriver Peter Sylwan en artikel utifrån en kommande rapport ”Jorden vi ärvde”.

Rapporten Jorden vi ärvde svarar inte på frågorna men ger ett rikt underlag för de som vill vara med och samtala om hur svaren ska formuleras och vad de ska säga om hur vi ser – eller inte ser – på en av Sveriges bokstavligt talat
livsviktigaste framtidsfrågor; hur vi ska skydda, bevara och utveckla vår förmåga att producera maten vi lever av.

Rapporten Jorden vi ärvde kommer inom kort ut i serien Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT).

Ladda ned artikeln ”Jorden vi (förd)ärvde. Om att såga på den gren vi sitter”

Läs hela KSLA Nytt & Noterat nr 1 2012 här

Välkommen till Framtidsprojektet

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) firar 2013 sitt 200:e verksamhetsår och detta firas 11-13 juni 2013 med tre jubileumsdagar på temat dåtid – nutid – framtid. Uppdraget att presentera den tredje dagen, framtiden, är givet studenter, doktorader och nyutexaminerade akademiker med intresse av den gröna sektorn.

Du kan delta genom att bli del av den tankesmedja som ska träffas sju gånger under juli 2012 – juni 2013. Uppgiften är att med hjälp av olika samtalsmetoder samt externa inspiratörer processa fram en bred bild av framtidens naturresursbruk sedd genom just framtidens yrkesutövares ögon. Detta presenteras slutligen under jubileumsdagarna av er projektdeltagare inför näringsliv, akademi, politiker och allmänhet. Läs mer om året som projektdeltagare här.

Är du intresserad av att delta i tankesmedjan? Ansök senast 31 mars 2012.

Behöver du inspiration? Kolla in filmen!

Räcker marken?

I KSLA-Nytt nr 4 publiceras en artikel om en konferens på KSLA.

Räcker marken till för att försörja mänskligheten med mat, virke och bioenergi i framtiden? Det var den övergripande frågan för den konferens som KSLA arrangerade den 27 september 2011. Frågan fick naturligtvis inget entydigt svar, tvärtom kan man säga att det var ett väl avvägt seminarium – utvecklingsoptimisterna fick en rejäl dos positiva framtidsutsikter, samtidigt som de mer dystopiskt lagda fick goda argument för att vi står inför en mörkare och mer konfliktfylld framtid.

Räcker marken? ur KSLA-Nytt_4-2011

Hela KSLA-Nytt 4-2011