Miljöminister Lena Ek prioriterar frågan om en långsiktig hållbar markanvändning

Regeringen gav den 13 oktober den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. – Markanvändning och det sätt på vilken marken brukas är oerhört viktiga framtidsfrågor för miljö och klimat. Konkurrensen om marken kommer att öka i framtiden och…

FAO lanserar internationellt nätverk för att säkerställa matjorden

Bördiga jordar avgörande för livsmedelsförsörjningen FAO:s generaldirektör Jacques Diouf varnade idag för att påfrestningen på världens jordar, i kombination med markförstörelse, hotar den globala livsmedelsförsörjningen. Han efterlyste nya internationella ansträngningar för att säkerställa fortsatt friska och bördiga jordar för kommande generationer. Diouf talade vid den första dagen av tre på mötet för lanseringen av det…

Regeringen stoppar Bäckdala

Skånska Dagbladet rapporterar idag denna glädjande nyhet. Regeringen stoppar andra etappen av nya bostadsområdet Bäckdala. Därmed ser det inte ut att bli några fler villor över huvud taget på ett bra tag i västra utkanten av Eslöv. Beskedet kom sent på onsdagen: miljödepartementet går på samma linje som länsstyrelsen och river upp detaljplanen för Bäckdala…

Länsstyrelsen avråder från att planera bebyggelse på jordbruksmark

Länsstyrelsen i Skåne län avråder Staffanstorps kommun från att bygga bostäder i Flackarp och Vallby. Orsaken är att den planerade bebyggelsen motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle. – Vi vill bevara de öppna kulturlandskapen i Skåne och dessutom spara värdefull jordbruksmark, därför är vi kritiska till Staffanstorps planer, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i…

Fullständig politisk enighet i Eslöv

Mikael Sonander, Centerpartiet i Eslöv gjorde följande glädjande inlägg på deras blogg den 10 september. Lrfs Kommungrupp i Eslöv som bjudit in Eslövs politiker på ett temamöte om maten och marken hos Håkan Olsson, Stanneborg, Hammarlunda kunde nöjt konstatera att alla närvarande politiker (C, Fp, M, S) inte har för avsikt att starta utbyggnaden på Bäckdala…

De vann mot kommunen

ATL publicerade den 29 juni en artikel om Länstyrelsens beslut att upphäva Eslöv kommuns detaljplan. Artikeln inleds så här: Bostäderna kommer för nära Nils och Maria Franks gård i Remmarlöv utanför Eslöv. Risken är stor att de tvingas begränsa sin jordbruksverksamhet för att inte störa sina grannar, anser länsstyrelsen och upphäver detaljplanen som medger den…

Skydd för åkermarken på väg att stärkas

Land Lantbruk publicerade nedanstående artikel den 14 maj. Föreningen Den goda jorden ser tecken på att Länsstyrelsen i Skåne värderar skyddet av åkermarken högre. Den goda jorden uppfattar några beslut från länsstyrelsen i Skåne som ett trendbrott. – Vi hoppas i alla fall det, säger föreningens ordförande Hans Andersson. Länsstyrelsen har gett Malmö kommun bakläxa…