Länsstyrelsen Skåne backar inte från nollvision

Följande pressmeddelande publicerade Länsstyrelsen i Skåne på sin hemsida den 25 oktober. Nollvisonen för byggande på skånska åkermark förtydligas i åtgärdsprogrammet för de skånska miljömålen som presenteras i morgon. – Med den nya skrivningen tydliggör vi att Länsstyrelsen Skånes vision bottnar i miljöbalken, säger Elisabet Weber, länsarkitekt på Länsstyrelsen Skåne. Nollvisionen för byggande på skånsk…

MP-motion om skydd av åkermark i riksdagen

ATL rapporterar den 23 april: På onsdag tar riksdagen upp en motion från miljöpartiet om stärkt lagskydd av åkermarken. Men chansen att den antas är liten. I behandlingen i civilutskottet avslogs motionen. I motionen hävdar miljöpartiets Kew Nordqvist och Jan Lindholm att åkermarkens skydd i plan- och bygglagen och miljöbalken inte är tillräckligt och därför…

Strid om skånsk åkermark. Bygga eller odla?

SVT Sydnytt publicerar ikväll följande text utifrån ett inslag som sändes 19.15. Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson tillhör de intervjuade. Hela 19.15-sändningen kan du se här. Där intervjuas även Anders Larsson, landskapsarkitekt på SLU Alnarp. Inslaget börjar 5 min in i sändningen. http://svt.se/embededflash/2741572/play.swf Åkermarkerna i Skåne äts upp av bebyggelse. Nu vill Länsstyrelsen sätta…

Nollvision för exploatering av åkermark i nytt åtgärdsprogram

Länsstyrelsen i Skåne län publicerar idag följande pressmeddelande Hela remissrapporten hittar du här. Länsstyrelsen pekar ut 14 särskilt angelägna åtgärder i förslaget till nytt åtgärdsprogram för att nå Skånes miljömål. Ett av förslagen är en nollvision för ytterligare exploatering av skånsk åkermark. Programmet går nu ut på remiss. Alla skåningar har möjlighet att lämna synpunkter…

Malmö står upp för åkermark

Sydsvenskan rapporterar idag att Malmö kommun säger nej till planer på en Ekoby på åkermark. De skriver bland annat: – Just nu är vi oerhört restriktiva när det gäller bebyggelse ute på landsbygden där vi inte har väldigt god kollektivtrafik. Vi har ett politiskt beslut om att staden ska växa inåt. Bostadsbebyggelse ska hålla sig…

Region Halland vill dämpa konflikten om goda jorden

Hallands Nyheter skriver idag: Region Halland ska dra sitt strå till stacken för att försöka lösa konflikten mellan behoven av jordbruksmark och nya bostäder. Centerpartisten Gunnel Bengtsson krävde redan förra året att regionen och kommunerna tillsammans ska kartlägga hur lantbruket och tätorternas tillväxt påverkar varandra och hur man kan minska konflikter om exempelvis buller, lukt…

Stopp för köp av åkermark

Ängelholms kommun vill förvärva åkermark för att bygga ut ett industriområde, men både länsstyrelsen och Jordbruksverket har sagt nej, skriver Helsingborgs Dagblad den 17 oktober. december 2010 köpte Ängelholms kommun 2,6 hektar åkermark i Norra Varalöv strax söder om Ängelholm, där avsikten var att ge möjlighet för småindustriområdet som växt upp de senaste åren att…

Den goda jorden allt mer i fokus

I ledarbloggen på ATL:s webbplats skriver Lars Vernersson följande den 18 oktober Föreningen Den goda jorden noterar att åkermarkens bevarande blir en allt mer diskuterad fråga. Ja, det är nog föreningens idoga arbete som i hög grad bidragit till detta. I ett pressmeddelande redogör föreningen för vad som hänt på den rikspolitska nivån under den…