Etikett: Blogginlägg

Av väsentligt samhällsintresse??

LRF Mjölk publicerade på bloggen Mjölkpolitik den 27 september inlägget ”Av väsentligt samhällsintresse??”.

De skriver:

Ett kortsiktigt regionalt tänkande och en tandlös lagstiftning gör att jordbruksmarken försvinner i snabb takt och därmed urholkar möjligheterna för företagande på landsbygden.

De avslutar:

Jordbruksverket har i dagarna presenterat ett PM som heter ”Väsentligt samhällsintresse?”. Rapporten, som är mycket välgjord, visar på ett skrämmande resultat om hur jordbruksmarken hanteras i kommunernas översiktsplaner. Jag ser rapporten som ett steg i rätt riktning för ett fortsatt arbete med att skydda den  svenska jordbruksmarken.

Villor eller havre, vad ska vi använda åkermarken till?

På Jordbruksverkets blogg Se landet publicerades den 25 september inlägget ”Villor eller havre, vad ska vi använda åkermarken till?

De skriver bland annat:

Miljöbalkens tredje kapitel och fjärde paragraf anger att jordbruksmark endast i undantagsfall får exploateras och att det då ska vara väsentliga samhällsintressen som är skälet. Trots detta styrs idag besluten snarare av markinnehav och externa intressenters efterfrågan på mark. Detta anser vi inte överensstämmer med lagstiftningens långsiktiga perspektiv på resurshushållning.

Framtidsspaning om åkermarken

På bloggen absolut agronom publicerades den 19 juni inlägget ”Insekter är en naturlig del av kosten”.

I inlägget skrivs det bland annat följande:

I förra veckan presenterade KSLA och tankesmedjan Framtidsprojektet sina tankar och idéer om framtidens naturresursbruk. Närmare bestämt resonerade man kring hur naturresursbruket potentiellt kan komma att se ut om 50 år, 2063.

Tankesmedjans arbete har sammanställts i en rapport väl värd att läsa. I rapporten presenteras många spännande idéer om både samhället i stort och om naturresursbruket.

Jordbruket har andra förutsättningar eftersom det numera är väldigt dyrt att transportera mat. Konsumenter väljer därför i större utsträckning lokalproducerade livsmedel eftersom dessa är billigare. Det tillsammans med politiska stödåtgärder gör att lönsamheten i jordbruket är bättre jämfört med situationen på 2010-talet. Skyddet av jordbruksmark är mycket större och “Peak Soil” är ett vedertaget begrepp i den politiska debatten.

Den Goda Jorden hoppas att de får rätt!

Att bygga på åkermark

På bloggen Jordbruk 2.0.1. skrev Thomas Gunnarsson den 10 april inlägget ”Att bygga på åkermark

Han skriver:
Mårkligt nog anses alltså EU:s jordbrukspolitik vara FÖR ett bevarande av odlingsmarken, vilket också anses unikt i världen.
Men inom EU har Sveriges politiker en mer internationell inställning, där skyddet av odlingsmarken INTE ingår!

Jordbruksmarken och framtiden

På LRF:s hemsida har Helena Jonsson skrivit ett inlägg ”Jordbruksmarken och framtiden” med anledning av den pågående debatten om vad som kan hända om lantbrukare slutar odla mat på sina åkrar och istället planterar energiskog.

Hon avslutar inlägget så här:
.. vi behöver också ett starkare skydd för jordbruksmarken eftersom det största hotet idag är att jordbruksmark exploateras eller inte brukas alls.

Kapacitetstaket för jordbruksmark är nått.

På bloggen Cornucopia? Evig tillväxt i en ändlig värld? hittar vi ett tips om:
Författaren och Steg 3-anslutne Björn Forsberg (bl a Omställningens tid) har skrivit ett längre inlägg i tillväxt- och resursdebatten hos Västerbottens Kuriren, med titeln Ett industrisamhälle som gått in i resursväggen.

”Världen har nått kapacitetstaket för en lång rad viktiga naturresurser: Färskvatten, basmetaller som järnmalm och koppar, jordbruksmark, s.k. sällsynta jordartsmineraler (oumbärliga i elektronikproduktion) – listan kan göras lång.

Hopp för åkermarken?

Gunnar Rundgren skriver på sin blogg Trädgården Jorden – det civiliserade Eden om två av våra medlemmar som verkligen drabbats av exploateringen av åkermark.

– Vi såg egentligen en lysande framtid. Vi hade gjort alla hundår med marknadsföring och nu skulle vi skörda, säger Göran Göransson och fortsätter. Läget var vår största fördel och vår nackdel, skulle det visa sig.
Eva och Göran Göransson på Västragård i skånska Burlöv hade hittat ett sätt att få sitt lantbruk lönsamt. De blev i stället överkörda av andra marknadskrafter. På den mark som de arrenderat från kommunen och brukat sedan 1986 ligger i dag motorvägen och ett köpcentrum, Stora Bernstorp.

Grävskopor skrapar bort åkermarken och det växande kornet på Eva och Göran Göranssons gård
Vi berättar paret Göranssons historia i boken Jorden vi äter. Kanske det finns en lite ljusning för åkermarkens ställning i Sverige

Läs hela inlägget ”Hopp för åkermarken?” här.