Alternativ industrimark finns i Halmstad

Som du kan läsa under manifestationer försöker Den Goda Jorden få upp människors och framförallt politikers ögon på att det är vansinne att bygga en 90 hektar stor industripark på den bördiga åkermarken i Kårarp, Halmstad.

Därför har representanter för Den Goda Jorden åkt några hundra meter österut ifrån den planerade industriparken. Här på andra sidan motorvägen och järnvägen finns stora arealer mark där det går utmärkt att bygga på. Stormen Gudrun har dessutom blåst ner skogen som tidigare fanns där. Med dagens maskiner är det inga problem att ordningsställa och plana ut en något kuperad skogsmark fullt av stockar och sten. Men det är klart, det är lättare att bara schakta bort matjorden på en åker…

Se bilder nedan.

[…]

Av |2007-08-29T17:52:25+02:002007-08-29|Okategoriserade|3 kommentarer

Indiandans för åkermarken

På fredag den 20 juli kl 11.00 kommer indianer att samlas vid Kårarp utanför Halmstad för att genomföra en manifestation med dans för att på detta sätt se till att vår åkermark bevaras för kommande generationer.

Ni är hjärtligt välkomna att delta vid manifestationen. Ta gärna med er vänner och lokala politiker så att vi kan hjälpas åt att sprida budskapet om åkemarkens värde för framtiden.

Vägbeskrivning: På E6/E20 vid avfart 45 tar du Nissastigen väg 26 mot Jönköping, efter endast drygt 100 meter svänger du vänster mot Holm ca 3 km.

För mer info ring: 0705 – 40 55 19 eller 0346 – 403 70

Se bilder under “manifestationer” ovan.

Av |2007-07-19T12:49:10+02:002007-07-19|Okategoriserade|2 kommentarer

Manifestation i Halmstad

Halmstad kommun, som de flesta kommunerna, förstör odlingsmarken för all framtid!

Nu är det återigen dags för Den Goda Jorden att ordna en manifestation i protest mot hanteringen av vår åkermark, denna gången i Halland där Halmstads kommun vill anlägga ett industriområde på 90 hektar prima åkermark . Som inspiration till manifestationen ligger indianernas ansvarsfulla tänkande inför framtiden samt deras historiska perspektiv. Vi reser indiantält och sprider kunskap om varför all åkermark kommer behövas inom en NÄRA framtid.

Idag tar välfärdsmänniskan tillgången till livsmedel för givet. Tillväxt till varje pris är målet. ”Hållbar utveckling” är dagens modeslogan, men hur hållbart är det att för all framtid förstöra åkermarken med asfalt och betong? Den oljedrogade människan skövlar regnskogen i Brasilien för att få mer åkermark samtidigt som politikerna skövlar Sveriges goda matjord.

Vad gör medborgarna!?

Manifestationen kommer pågå minst en vecka.

Pressmöte torsdagen den 5 juli 2007 kl 10:00

Plats: Kårarp, Halmstad.

Vägbeskrivning: På E6/E20 vid avfart 45 tar du Nissastigen väg 26 mot Jönköping, efter endast drygt 100 meter svänger du vänster mot Holm ca 3 km.

För info ring: 0705 – 40 55 19 eller 0346-403 70

Välkommen dit!

Av |2007-07-03T16:32:38+02:002007-07-03|Okategoriserade|1 kommentar

Vansinnig markhantering på Vikbolandet!

Apropå ett reportage i Land skriver Per-Gunnar Gunnarsson följande till Den goda Jorden

Det var ett fint reportage i Land!! Du vinner nog till slut för det är just längst upp i hierarkin som det tar bäst. Det måste bli en helt ny värdering av åkermarken som resurs för framtiden.

Här på Vikbolandet byggs just nu en stor golfbana, jag protesterade från början, men det tog ju förstås inte. Mycket åkermark stryker ju med, men nu har vi hört att utöver allt anläggningsarbete och med transporter av grus, så ska det köras 700 bilekipage om 35 ton, 25 000 ton jord, från Jönköping till Vikbolandet. Jag tror inte att det går att hejda den självförstärkande växthuseffekten, men att på detta vis manifestera västvärldens nonchalans för påverkan tycker jag är att gå för långt.

Vi står inför en global livsmedelsbrist. Enligt Lester Brown så kommer det att bli den svåraste effekten av klimatförändringen. Det ruskiga i utvecklingen är att det vi gör är det andra som får lida av. Du är välkommen till Norrköping den 31 maj, politikerna här behöver bli upplysta.

Av |2007-05-08T17:41:50+02:002007-05-08|Okategoriserade|0 kommentarer

Den Goda Jorden på TV

Vi vill uppmärksamma er på att det seminarium FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation, FAO, anordnade i Riksdagen den 18 april i nära
samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Folkpartiets riksdagsgrupp, den svenska FAO-kommittén som är knuten till Jordbruksdepartementet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sida, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Svenska kyrkan, Stockholm Resilience Centre, samt frivilligorganisationen Den goda jorden, med fokus på vad klimat- och miljöförändringar innebär för våra framtida möjligheter att föda en växande befolkning, kommer att sändas i
SVT 24 måndagen den 30 april från 09.30 till13.30
, http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=59808&from=program_ao

Av |2007-04-27T21:32:51+02:002007-04-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Framsteg för Den Goda Jorden

Den Goda Jorden har uppnått ett viktigt delmål i vår kamp för att bevara åkermarken för framtida generationer. Den 18 april mellan kl 9-14 kommer Anders Stenström från Den Goda Jorden att delta i seminariet “Klimat och miljö i förändring – Varifrån ska vi få vår mat?” i Gamla riksdagshuset, Förstakammarsalen, Stockholm. Här får vi möjlighet att presentera våra tankegångar för riksdagspolitiker, vilket förhoppningsvis leder till att frågan kommer att tas på allvar även i denna krets.

Definitivt program

Fri entré, Svenska kyrkan bjuder på förfriskningar.
Anmälan per e-post senast torsdagen 10 april till Helle.Rosencrantz@ksla.se
Ange namn och organisation/myndighet/företag
Bekräftelse med komplett program sänds omkring den 13 april.

Antalet platser är begränsat.
Länk till inbjudan med mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=659&t=ksla

Av |2007-04-03T06:59:45+02:002007-04-03|Okategoriserade|2 kommentarer

Premiär för nya dengodajorden.se!

Välkommen till dengodajorden.se!

Äntligen har vi uppdaterat vår hemsida med ny design och ny struktur.

Hemsidan är nu i “bloggformat” vilket innebär att Du som besökare kan lämna kommentarer till artiklarna, vilket Du naturligtvis är varmt välkommen att göra. Tanken är att Du lättare skall kunna följa det arbete som pågår i föreningen. Artiklarna är sökbara och indelade i olika kategorier vilket gör det lätt att hitta en artikel som man är intresserad av. Nytt är även arkivet där samtliga artiklar ligger sorterade månadsvis.

[…]

Av |2007-02-15T00:23:57+01:002007-02-15|Okategoriserade|2 kommentarer

Skånes värdefulla jordbruksmark

Förord ur rapporten med reflektion av Den Goda Jorden. 
 
Skånes vädefulla jordbruksmark
Tätortsexpansion och utbyggnad av infrastruktur på högt klassad åkermark – Från 1960 till nutid.
Länsstyrelsen i Skåne
Rapportserie Skåne i utveckling, 2001:45

Förord
I Skåne finns Sveriges bästa åkermark. I ett brett bälte i västra och södra Skåne finns åkermark av klass 8-10, d v s den högst klassade åkermarken i Sverige, sett utifrån ett produktionsperspektiv. Åkermark med så hög produktionsförmåga finns i Sverige endast i Skåne och kan konkurrera med de bästa jordarna i Europa.

[…]

Av |2006-02-16T13:22:51+01:002006-02-16|Okategoriserade|0 kommentarer

Utdrag ur stadgarna

för DEN GODA JORDEN ideell förening.
 
 
§ 2 Ändamål
Den goda jorden ideell förening ska samla in och förmedla kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generation. Föreningen ska arbeta för att stoppa urbaniseringen på åkermark. Föreningen ska vara politiskt samt organisationsmässigt obunden.

§ 3
Säte Berte Museum, Slöinge, Falkenberg
 

Av |2005-11-11T13:38:17+01:002005-11-11|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen