Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Trelleborg – miljöbov eller miljöhjälte?

2010-12-05|0 Comments

I en debattartikel i Trelleborgs Allehanda undrar Rikard Lehmann, talesperson i miljöfrågor för Söderslättspartiet, om Trelleborgs planerade hamnutbyggnad och ny ringväg över Skegrie och Europas kanske bästa åkermark är ett klokt val med tanke på det klimathot vi står inför. Läs hela debattartikeln här.

Malmö kommun vinner marktvist

2010-12-05|0 Comments

I ATL den 3 december publicerades en artikel med följande inledning: Malmö kommun vann en uppmärksammad marktvist över Jordbruksverket i förvaltningsrätten. Jordbruksverket, som vill värna den värdefulla jordbruksmarken, överväger att överklaga beslutet till Kammarrätten. Läs hela artikeln här. Förvaltningsrättens dom.

Kontinent till salu

2010-12-05|0 Comments

I Dagens Nyheter publicerades den 22 november en artikel om land-grabbing, där det bland annat står följande: Matkrisen för tre år sedan i kombination med rekordhögt oljepris gjorde att intresset för jordbruksmark då sköt i höjden. Året därpå tillkännagavs landavtal som totalt omfattar omkring 45 miljoner hektar, lika mycket som hela Sveriges yta. Omkring 70 procent ligger i Afrika, enligt en färskt rapport från Världsbanken. Än så länge har bara [...]

För dåligt skydd när staden köper marken

2010-12-03|0 Comments

Helena Wennström skriver följande i en ledare i ATL 3 december. Åkermarken har för dåligt skydd i Sverige. Jordbruksmark som går förlorad kan sällan återskapas. Den bästa åkern måste säkras för framtida produktion av livsmedel och energi. Bristen på skydd är på nytt i fokus sedan förvaltningsrätten kört över Jordbruksverket och gett Malmö stad tillstånd till ett markköp som gjordes för två år sedan. Malmö bjöd mest för gården Solnäs [...]

Remissyttranden i Staffanstorp

2010-11-22|0 Comments

Den Goda Jordens kommungrupp i Staffanstorp under ledning av Olle Benner har lämnat in två  remissyttrande till Staffanstorps kommun. REMISS: Planprogram för Trolleby i Flackarp, Staffanstorp REMISS: Planprogram Myllan- karaktärsområde i Vallby, detaljplan för Vallby 10:9 m.fl., Staffanstorps kommun

Projektrapport “Bevara den goda åkerjorden”

2010-11-22|0 Comments

Den Goda Jorden har med bidrag från LRF kraftsamling och med Lisa Germundsson på LRF Skåne som projektanställd under året genomfört projektet "Bevara den goda åkerjorden". Här nedan följer slutrapportens sammanfattning. Här kan du läsa hela slutrapporten. Grunden för företagande inom de gröna näringarna är tillgången på odlingsvärd mark. Men idag bebyggs marken i snabb takt, och har så gjorts under en längre tid. Den goda åkermarken är en unik [...]

Ny hemsida!

2010-11-21|1 Comment

Välkommen till Den Goda Jorden! Du som är en trogen läsare ser snabbt att vi uppdaterat vår hemsida. Hoppas du finner den tilltalande och mer lättnavigerad. Om du är ny på sidan är du extra välkommen! Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid. Återigen välkommen och tack för ditt stöd!

Riksdagsmotion om skydd av åkermarken

2010-10-29|2 Comments

– Under senaste åren har frågan om hur vi skyddar och bevarar åkermark både i Sverige och internationellt aktualiserats inte minst utifrån två aspekter: den starkt ökande befolkningen på jorden och klimatförändringarna. Det säger Irene Oscarsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, som under riksdagens allmänna motionstid lagt en motion om skydd av åkermark. – Det behövs en uppvärdering av alla ändliga resurser, även åkermark. Den bördigaste jordbruksmarken ligger ofta kring städer och [...]