Här hittar du arrangemang där föreningen kommer att delta på något sätt under 2021.

18 januari 18.30
Styrelsemöte Zoom

15 februari 18.30
Styrelsemöte Zoom

20 mars 13.00
Årsmöte Zoom

19 april 18.30
Styrelsemöte Teams

5 maj 8.30
Jorden vi ärvde – hur långt räcker den? Om Sveriges användning av den odlingsbara marken
Digitalt seminarium, LU Lund

14 juni 18.30
Styrelsemöte Teams

4 december 10.00
Styrelsemöte, Ängelholm