Här hittar du arrangemang där föreningen kommer att delta på något sätt under 2021.

18 januari 18.30
Styrelsemöte Zoom

15 februari 18.30
Styrelsemöte Zoom

20 mars 13.00
Årsmöte Zoom