Kategori: Okategoriserade

Medlemsmöte 14 januari 2006

Minnesanteckningar frän medlemsötet.
 
 
Medlemsmöte med Den goda jorden ideell förening 14/1 2006 på Berte Museum.

Hur ska vi lösa de stegrande mat- och energiproblemen i framtiden, nu när oljan snart tar slut och världsbefolkningen bara växer? Detta var frågor vi hoppades att få svar på vid medlemsmötet på Berte Museum som föreningen ”Den goda jorden” arrangerade den 14 januari. Anders Palm, bonde i Södermanland och dessutom filmare, hade satt samman ett intressant föredrag som byggde på hans filmer och intervjuer.

Utdrag ur stadgarna

för DEN GODA JORDEN ideell förening.
 
 
§ 2 Ändamål
Den goda jorden ideell förening ska samla in och förmedla kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generation. Föreningen ska arbeta för att stoppa urbaniseringen på åkermark. Föreningen ska vara politiskt samt organisationsmässigt obunden.

§ 3
Säte Berte Museum, Slöinge, Falkenberg