Åkermark ska vara riksintresse

I Helsingborgs Dagblad den 7 november skriver Karl Olofsson (C) i en insändare att det är en plikt för vår generation att vara extremt försiktig med att bygga på åkermark.

För att skydda åkermarken anser Centerpartiet att:

  • Expansion måste samordnas regionalt – inte kommunalt.
  • Annan mark måste prioriteras för utbyggnad.
  • Åkermarkens lagliga skydd måste förstärkas – inför statligt veto.
  • Åkermarkens status ska lyftas – klassa åker som riksintresse.

Läs hela insändaren här.

Av |2011-11-09T19:16:04+01:002011-11-09|Okategoriserade|1 kommentar

Störst andel åkermark i Skåne och minst andel i Norrland

Jordbruksverkets blogg “Jordbruket i siffror” skriver följande inlägg.

Andelen åkermark av den totala landarealen är störst i Skåne län och minst i Norrlands län. Som man kan förvänta sig är det länen med mycket öppna landskap som har den största andelen åkermark, medan andelen är mindre i skogrika län. Kartan bygger på kommundata och ger en bild av andelen åkermark kommun för kommun.

Karta och tabell hittar du här.

Läs även deras tidigare inlägg; 10 i topp åkermarkens andel av landarealen efter kommun

Av |2011-11-09T19:06:41+01:002011-11-09|Okategoriserade|0 kommentarer

Region Halland vill dämpa konflikten om goda jorden

Hallands Nyheter skriver idag:

Region Halland ska dra sitt strå till stacken för att försöka lösa konflikten mellan behoven av jordbruksmark och nya bostäder.

Centerpartisten Gunnel Bengtsson krävde redan förra året att regionen och kommunerna tillsammans ska kartlägga hur lantbruket och tätorternas tillväxt påverkar varandra och hur man kan minska konflikter om exempelvis buller, lukt och andra störningar.
Vad man ska få bygga var är visserligen rent lagligt en fråga bara för kommunerna och länsstyrelsen. Men regionen har också ett ansvar för länets utveckling, inte minst genom att locka hit fler invånare genom sin slogan “Halland bästa livsplatsen”.

Regionfullmäktige beslöt i måndags “att stödja kommunerna i den mån man önskar någon form av regional samordning”. Till en början ska regionen och kommunerna ta fram en “översiktlig beskrivning av planeringsläget”.
Gunnel Bengtsson ville egentligen ha en mer detaljerad kartläggning, men var ändå ganska nöjd med behandlingen av hennes motion.
– Vi saknar kunskap om vilken mark som lämpar sig bäst för vad. Klimatförändringarna kommer att påverka den framtida livsmedelsproduktionen snabbare än vi kanske tror, förklarade hon.

Per Sjövall (V) konstaterade att konkurrensen om jordbruksmarken skärps och tog Kinas köp i andra länder som exempel.
– Jakten på den goda Jorden kommer bara att öka. Den jord vi har är […]

Av |2011-11-09T07:57:57+01:002011-11-09|Okategoriserade|0 kommentarer

Matproduktion på skånsk åkermark snart ett minne blott?

Hushållningssällskapets tidning Skånskt lantbruk uppmärksammar i nr 3 och 4 åkermarken. De båda artiklarna hittar ni här nedan i pdf-format.

Matproduktion på skånsk åkermark snart ett minne blott? sid 1 o 2

Matproduktion på skånsk åkermark snart ett minne blott? sid 3

Åkermarkens bevarande – ett livsvillkor för världens folk. sid 1

Åkermarkens bevarande – ett livsvillkor för världens folk. sid 2 o 3

Av |2011-11-07T19:45:57+01:002011-11-07|Okategoriserade|0 kommentarer

Hur mycket är översiktsplanen värd?

Tidskriften Stadsbyggnad, Tidskrift för Svenska Kommunal Tekniska Förening, skriver i No 2 2011 i en artikel att Malmö stad riskerar att inte få förvärvstillstånd för ett viktigt markköp. Hittills har Jordbruksverket sagt nej och Förvaltningsrätten ja. Nu ligger ärendet hos Kammarrätten. Ytterst handlar det om digniteten hos en gällande översiktsplan.

Hela artikeln kan du läsa här.

Av |2011-11-07T19:27:32+01:002011-11-07|Okategoriserade|0 kommentarer

Åkermark måste göras till ett riksintresse

Lars Wedén, fd företagsledare (bl.a koncernchef Swedish Meat), engagerad i Folkpartiet/Gröna Liberaler samt Omställningsrörelsen i hållbarhetsfrågor, skriver följande på Newsmill:

* Jordens befolkning ökar med 80 miljoner per år. Även med framgång i försöken att begränsa befolkningsutvecklingen kan vi räkna med en världsbefolkning över 10 miljarder om 30-40 år jämfört med dagens 7 miljarder. Det handlar alltså om den värld som dagens nyfödda skall leva i.

* Klimatförändringen, som knappast kommer att kunna hållas inom målet + 2 grader kommer att påverka odlingsmöjligheterna för miljarder människor genom havsnivåhöjning, försvunna glaciärer och utbredning av torrbälten.

* Dagens jordbruk är extremt beroende av billig olja för framtagning och transport av gödningsmedel, för jordbearbetning, produktion och distribution. Eftersom världens oljetillgångar i ekonomisk mening kommer att ta slut inom 15-25 år kommer jordbruket och livsmedelsproduktionen att tvingas till stora förändringar. En avtagande arealavkastning är en oundviklig följd.

Mer folk, minskande odlingsbara ytor och avtagande arealavkastning riskerar att leda till verklig livsmedelsbrist i världen. Våra barn och barnbarn kan komma att växa upp i en värld som präglas av svält och hungerrelaterade konflikter.

Åkermark blir en bristvara överallt i en inte särskilt fjärran framtid. Mycket talar för att livsmedel behöver tas från så näraliggande områden som möjligt. Därför är […]

Av |2011-11-04T08:03:08+01:002011-11-04|Okategoriserade|0 kommentarer

Rapport från Seminariet “Åkermarken minskar – ska vi göra något åt det?”

Carl Jonsson, regionstyrelseledamot LRF Halland rapporter på LRF:s hemsida från seminariet i Varberg den 28 oktober.

Den goda jorden inbjöd till ett seminarium den 28 oktober och ett fullsatt auditorium fick höra landshövding Lars-Erik Lövdén inviga, med bl a att läsa upp det miljömål som beskriver åkerjordens skydd och följa upp med tillägget, att inga kommuner i Halland har kommit speciellt långt i frågan. Statistiken berättar att Skåne blivit av med 14 000 ha sedan 70-talet till vägar och hus, en utveckling som oroar landshövdingen.

Förstetalare var Jan Malmgren, samhällsplaneringschef i Varberg. Ung, vältalig, orädd som pratar om samhällets utveckling med hänsyn till folkökning, lagar och direktiv, föroreningar, klimatförändringar etc. Många kloka ord och tankar om hur Varberg skulle kunna se ut om 20 år, där kanske ett i dag rent villaområde skulle kunna husera tio gånger fler människor än nu och samtidigt ha möjlighet till all service inom området. I klartext att Varberg utan att bebygga på en kvadratmeter ny mark skulle kunna mångdubbla sin befolkning.

Jörgen Korning från Videnscentrat i Aarhus tog vid med danskarnas sätt att jobba. Han beskrev bl a samhällets krav på bönderna: ingen lukt, ingen störande bebyggelse samt ingen påverkan på miljön. Som kontring beskrev han även […]

Av |2011-11-04T07:58:29+01:002011-11-04|Okategoriserade|0 kommentarer

Ministern missar stort

En debattartikel av Peter Sylwan från Helsingborgs Dagblad den 18 juli.

Landsbygdsminister Eskil Erlandssons och Katarina Erlingson missar stort i sin vision för landsbygdsturismen, matlandet Sverige och matregionen Skåne. (HD 13 juli). De säger bra och kloka saker om gårdscaféer, gårdsbutiker, bo på lantgård och inte minst matturismen. Men de glömmer att alla dessa nya – ofta små företag är helt beroende av vad de stora har för sig. Landsbygdsturismen är helhetsupplevelse av allt från jord till bord – inklusive vad vi upplever av landskapet och förstår och vet om djurens liv innan de förvandlas till matupplevelser. Den som åker via motorvägarna E4 och E6 genom denna tilltänkta matregion och turistmagnet (de stora besöksströmmarnas första och oftast återkommande närkontakt med regionen) ser inte mycket av möjligheterna.

De är på dessutom på väg att se allt mindre. Bägge de stora bilvägarna genom landskapet håller sakta på att förvandlas till trista transportdiken mellan logistiklador och bullervallar. Att närmare 100 hektar av Sveriges absolut bästa åkermark just nu förvandlas till ett jättelikt logistiklandskap utanför Landskrona och framför ögonen på alla bilpendlare och långresenärer, är inte heller ägnat att signalera omsorg om Skåne som ett mat- och turistlandskap. På fälten utanför Landskorna förädlades och förökades dessutom […]

Av |2011-11-01T20:42:39+01:002011-11-01|Okategoriserade|0 kommentarer

Skydda den goda jorden

I Hallands Nyheter publicerar Yngve Sunesson följande ledare idag.

Igår passerade jordens befolkning sju miljarder människor. Samtidigt försvinner alltmer åkermark under asfalt och betong. Det går inte ihop.

De senaste årtiondena har mycket åkermark slutat användas i Sverige. Sedan 1990 har åkerarealen minskat med 200 000 hektar. Det motsvarar dubbelt så mycket åkermark som finns i hela Halland.

En stor del av denna har omvandlats till skogsmark eller brukas överhuvudtaget inte. Men en stor del används för vägar, industri och annan bebyggelse. Den senare delen är förbrukad för all framtid. Det är ett kortsiktigt agerande.

När Region Halland tillsammans med bl a föreningen Den goda jorden i fredags ordnade ett seminarium i Varberg konstaterade Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson att takten i omvandlingen av åker till ”exploaterad mark” har ökat. Medan det under perioden 1998–2005 var 215 hektar åker som varje år omvandlades till asfalterad eller bebyggd yta var det under åren 2006–2010 över 400 hektar per år som togs ur bruk.

Hallandskommunerna hör till de största syndarna, med Varberg på 2:a plats och Falkenberg som 5:a på listan över kommuner som exploaterat mest åkermark de senaste åren. Halmstad kommuns nya industriområde i Kårarp byggs på allra bästa åkermark. Det visar att den konferens […]

Av |2011-11-01T07:41:55+01:002011-11-01|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen