Miljöminister Lena Ek prioriterar frågan om en långsiktig hållbar markanvändning

Regeringen gav den 13 oktober den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

– Markanvändning och det sätt på vilken marken brukas är oerhört viktiga framtidsfrågor för miljö och klimat. Konkurrensen om marken kommer att öka i framtiden och därför vill regeringen prioritera dessa frågor, säger miljöminister Lena Ek.

Begreppet markanvändning handlar både om användningen av marken t.ex. till skogsbruk, jordbruk, friluftsliv, bebyggelse eller vägar och om det sätt som den brukas, dvs. metoder, intensitet och tekniker.

För att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen är det viktigt att säkra ekosystemens produktionsförmåga samt möjligheterna till ett långsiktigt hållbart brukande av naturresurserna. Brukande och nyttjande genom exempelvis bebyggelse och infrastruktur, vindkraft, produktion av skogsråvaror, livsmedel, nyttjande för friluftsliv och turism, kultur-miljövård och naturskydd behöver balanseras så att miljökvalitetsmålen nås samtidigt som de behöver bidra till att upprätthålla en långsiktig konkurrenskraft och uppfylla övriga samhällsbehov.

Miljömålsberedningen är en parlamentarisk sammansatt beredning som har till uppgift att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Miljömålsberedningen ska delredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2012 och slutredovisa uppdraget den 15 juni 2014.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: