”Kommunen slår sönder jordbruk”

I Södermanlands Nyheter skriver Lovisa Norberg, LRF Kommungrupp, Nyköping och Karin Andersson, LRF Länsförbund, Sörmland i en insändare om Nyköpings kommuns beslut att köpa ­Väderbrunns Gård.

Den politiska majoriteten i ­Nyköpings kommun har beslutat att köpa ­Väderbrunns Gård. Man motiverar köpet med att marken ska användas som bytesmark då kommunen behöver annan mark närmare Nyköping för sin tillväxt. Vi ställer oss mycket frågande till detta ­beslut.

Det står tydligt i miljöbalken att byggnation och annan exploatering av åkermark endast ska ske i undantagsfall. Jordbruksmark är en begränsad ­resurs. Allt tyder på att vi inom en snar ­framtid kommer att behöva all ­tillgänglig ­åkermark för produktion av ­livsmedel och energi. Den mark som avsätts för ­byggnation av bostäder, köpcentra, ­infrastruktur etcetera är borta för all framtid. När kommunen anser sig behöva bytesmark, måste innebörden vara att man har för avsikt att exploatera mer jordbruksmark, trots att kommunen redan idag äger mark som ännu inte är bebyggd.

I bland svänger det fort i politiken. I en debatt inför valet , som LRF inbjudit till, så sa partiernas förstanamn i kommunen:
MP ”All jordbruksmark ­behövs ­i den gröna ­omställningen som vi vill ha. Vi ifrågasätter det kommunala ägandet”.
V: ”Tråkigt när bra mark ­förstörs av byggande. Bygga på åker är slöseri”.
S: ”Om livsmedels­produktionen ska växa globalt måste den också växa i Nyköping”.

Väderbrunns Gård har i dag sannolikt kommunens bästa åkermark. S, V och MP har försäkrat att de inte har någon avsikt att bebygga marken, utan ska tills vidare ­arrendera ut marken, stycka av och sälja husen. Detta innebär att man slår sönder en enhet, som borde kunna vara bär­kraftig i sig. Vi kan heller inte låta bli att ­befara att med ett kommunalt ägande är det inte ­uteslutet att det kan bli byggnation här ­någon gång i framtiden. Även om inte ­dagens politiker har den ambitionen, så kommer det nya politiker…

Tillväxt är ordet som upprepas i alla sammanhang när kommunens politiker ­talar. ”Nyköping måste växa”. Men varför läggs allt krut på att det är centralorten som ska växa? Varför försöker man inte marknadsföra de tomter som finns i de mindre orterna? ­Varför nedrustar man skola, service, infrastruktur ­etcetera i de mindre orterna? Varför ­inventerar man inte områden möjliga för företagsetableringar? Här finns möjlighet att växa, utnyttja det!

Vi anser att kommunen ska följa miljöbalken och inte exploatera mer åkermark. Det är inte trovärdigt att säga sig vilja ha närproducerad mat, en grön omställning och ta ansvar för det globala samhället och samtidigt förstöra kommunens bästa åkermark.

1 reaktion på ””Kommunen slår sönder jordbruk”

 1. En jättebra insändrare!
  Resonemanget i insändaren är en fullträff och borde övertyga varje fullmäktigeledamot att rösta emot. Tyvärr kanske det är svårt att ändra på.
  Men då kvarstår en möjlighet, nämligen att vända sig till de företag som blir presumtiva användare av marken. Byggherren inkluderad.
  De flesta företag har i dag miljöpolicys där man anger mål för hur produktionen och produkterna påverkar miljön. Man gör det därför att det förstärker kundrelationer och engagerar personal.
  Företagen bör informeras om att etablering på åkermark inte är förenligt med en bra miljöpolicy utan tvärtom, motsägelsefullt.
  En etableringspolicy som tar ställning till att inte bygga på den knappa resursen åkermark, skulle ytterligare stärka relationen till kunder och personal.
  Kommunen skulle snabbt ta fram alternativ, det kan jag garantera!
  Med vänlig hälsning
  Claes Sandahl, Färgelanda tel 0528/71070

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade *