Orimligt att åkermark har sämre skydd än skog och betesmark

Följande insändare skriven av Olle Benner medlem i DenGodaJorden var införd i Skånska Dagbladet 5 juli.

Västskåne utvecklas snabbt. Det är positivt och alla vill att det ska fortsätta. Men problemet är att all utveckling i Västskåne sker på landets bästa åkerjord, som är en ändlig resurs som behövs för kommande generationers behov.

Hur ska intressekonflikten lösas?
I grunden är detta en moralisk fråga. Klimatförändringen är positiv för det skånska jordbruket, medan Sydeuropa hotas av erosion och uttorkning. Varje år försvinner en procent av världens odlade areal. Det betyder att världens odlingsareal kan vara halverad om 70 år om inte den negativa utvecklingen bryts. Samtidigt ökar jordens befolkning. Redan svälter en miljard människor.

Vi måste också komma ihåg att jordbruket och livsmedelsproduktion är viktiga näringar i Skåne och för Skånes image. Vi bör skapa en hållbar utveckling för Skåne som symbolen för god och hälsosam mat och inte betrakta åkermark som råmark, som bara ligger och väntar på att exploateras för bebyggelse och transportleder.

Lösningen är att planera och bygga tätt i goda kollektivtrafiklägen och att lägga så mycket av nyproduktionen som möjligt i mellanbygden, t ex i Eslöv och Höör, där det dessutom finns natur, vilket är en bristvara i Sydvästskånes slättlandskap.

Den bästa åkermarken måste få ett skydd som riksintresse, inte skyddas sämre än skog och betesmark. Hög tid att ändra lagen!

Eftersom ingen myndighet idag bevakar vilken mark som exploateras, ligger ansvaret för hushållandet hos kommunerna – och de tar inte alltid sitt ansvar, utan tänker egoistiskt och kortsiktigt. Se till exempel på Staffanstorp, som planerar att exploatera 700 hektar plus-tio jord. Det måste åtminstone snabbt skapas en bindande regionalplanering för att utnyttja infrastrukturen effektivare och inte bygga på bördigaste åkermark i lägen för bilpendling.

  1 comment for “Orimligt att åkermark har sämre skydd än skog och betesmark

 1. Björn Magnusson
  31 juli, 2009 kl. 15:10

  Olle har helt rätt – det behövs ett ”helikopterperspektiv” på den regionala planeringen. Dock måste man naturligtvis också väga in andra aspekter, t ex vilken miljöpåverkan längre transporter för boendet innebär för miljön om det nu inte finns kollektiva lösningar.
  En invändning mot Olle (mp) har jag dock. Man är inte trovärdig i som ”markkramare” om man inte samtidgt är lyhörd för att bygga på höjden istället.
  Ett förlorat hektar är dock för alltid förlorat.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: