År: 2008

Farväl 2008 – Välkommen till ett nytt verksamhetsår 2009

Under året som snart är till ända förlorade Den Goda Jorden sin grundare och eldsjäl, Anders Stenström. Saknaden efter honom är stor men vi hedrar hans minne bäst genom att fullfölja det viktiga arbete som han startade. Styrelsen arbetar intensivt för att våra argument och sakskäl ska nå ut och få effekt.

Vi vill tacka för de gåvor som skänkts till föreningen i anslutning till Anders Stenströms bortgång. De kommer att utgöra grunden i en minnesfond som instiftas till hans minne. Vill du vara med och göra fonden slagkraftig kan du ge ett bidrag på bankgiro 5365-3283, märk: Minnesfond.

Den Goda Jorden växer och sprids över landet. De stora banderollerna som syns längs vägarna har gett oss många nya medlemmar och möjlighet till påverkan.

Ett bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, på 40 000 kronor ska under 2009 användas för att bedriva kontaktverksamhet i kommuner där det är särskilt viktigt att uppmärksamma de ansvariga på att åkermarken måste värnas när kommunala översiktsplaner upprättas.

Under det gångna året har ett antal kommungrupper bildats i Halland och Skåne. Vi ser gärna att det blir fler aktiva medlemmar och fler kommungrupper runtomkring i landet. Är du intresserad av att delta i ett sådant arbete kontakta oss så förmedlar vi kontakten med medlemmar i din närhet.

Tack för ert stöd under 2008! Väl mött nästa år då vi ska flytta fram positionerna ytterligare!

Vi önskar er alla ett Gott Nytt År.

Tar strid för åkerjorden

Den ideella föreningen Den Goda Jorden har bildat lokala grupper i bland annat Kävlinge och Staffanstorp. Tanken är att motståndet mot ökad bebyggelse på högklassig åkermark ska intensifieras.
– Vi tänker förmedla fakta om åkerjordens förmåga, säger Hans Andersson, ordförande i den rikstäckande föreningen.

Läs hela artikeln på Skånskan.se

Brev till länsstyrelsen i Skåne

Vi vill göra länsstyrelsen uppmärksam på det förhållande att jordbruksfastigheten Klagstorp 10:2 i Västra Klagstorps församling har förvärvats (vilket har framgått i pressen) av Malmö kommun.

Vi kan inte förstå att det finns lagliga förutsättningar för att en kommun som varande en juridisk person skall kunna köpa upp jordbruk som i översiktsplanen skall förbli jordbruksmark. Kommunen har vad vi förstår inte heller sökt förvärvstillstånd, antagligen därför att man vet att förutsättningarna i jordförvärvslagen inte är uppfyllda.

Vi misstänker även att kommunen tidigare förvärvat jordbruksmark utan att man sökt förvärvstillstånd.

Inom den ideella föreningen Den Goda Jorden är vi bekymrade över den okänsliga exploateringen som allmänt sker av den bästa åkermarken. Den baltiska moränen och de odlingsförutsättningar som den ger i sydvästra Skåne får vi inte förstöra. Jorden och dess bördighet går inte heller att flytta. De jordar som nu är i fara avkastar över tre gånger mer än genomsnittet för världens jordbruksmark och ger, på grund av klimat och jordens unika förmåga att tillhandahålla växttillgängligt vatten, en oslagbar odlingssäkerhet. Här blir aldrig missväxt. Bara att exploatera 365 kvadratmeter av denna jord kan jämföras med att för all framtid beröva en familj dess mat.

Inom flertalet kommuner och deras planmyndigheter finns inte, eller utnyttjas inte, den kunskap som skulle medföra att odlingsresurserna beaktas i den kommunala planeringen. I Skåne måste kommunerna inom länet och regionen visa på förmåga att samverka för att Skåne skall kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Vissa kommuner måste inse att de ytmässigt sett är närmast fullbyggda.

Den Goda Jorden ideell förening

Banderollupprop!

Den Goda Jorden har under de gångna åren genom framförallt Anders Stenströms försorg sett till att sätta upp våra gul/gröna banderoller på en mängd platser i södra delen av landet. Tyvärr har vi ingen fullständig dokumentation över var de finns och vem som har ansvaret för dem. Vi vill därför uppmana er alla att skicka in e-postmeddelande om ni vet var det finns banderoller uppsatta. Om ni inte har alla uppgifter vi önskar så skicka in de uppgifter ni har. Om vi alla hjälps åt kommer vi att få en bra helhetsbild över var banderollerna håller hus. Skriv gärna i vilket skick banderollerna befinner sig så att vi kan åtgärda dem om det skulle behövas.

Kommun:
Vägsträcka:
Banderollens skick:

Markägare
Namn :
Adress:
Telefonnr:
E-post:

Ansvarig kontaktperson (om annan än markägare):
Namn:
Adress:
Telefonnr:
E-post:

Förstklassig åkermark hotad i Västerås

Åkermark som klassas som 9 på 10-gradiga skalan vill Västerås kommun bebygga med bostäder, trots att alternativ skogsmark är bättre ur alla synpunkter utom exploatörens och några innevånare som vill ha just den marken till strövområde trots att det finns gott om strövområden kvar även om bebyggelse sker på skogsmarken.

Läs här för mer info och länkar till planer, artiklar och skrivelser.

Beslut i byggnadsnämnden väntas den 15 december 2008.

Huggsexan om Sveriges klass 9- och 10-jord fortsätter.

Ur artikeln ”Kommunernas uppköp av svenska gårdar fortsätter” i ATL den 13 november finns följande stycke om Den Goda Jorden.

Hans Andersson, ordförande för intresseorganisationen Den goda jorden, har länge oroats över att prima jordbruksmark säljs och exploateras. Nu har den globala matkrisen aktualiserat hans hjärte­fråga.
-I dag är vi ungefär 6 miljarder människor på jorden. Om 20 år är vi kanske 9 miljarder. Vi kommer inte att klara att föda alla människor om åkermarken fortsätter att minska, så enkelt är det, säger han.

Läs hela artikeln här.

Brev med anledning av Anders Stenströms bortgång

Det är med stor tacksamhet och stolthet vi minns hur Anders med stort mod och sprudlande livskraft stod upp för Moder Jord och låg i täten för hållbar utveckling. Vi saknar honom redan.

Nu är stafettpinnen hos oss och det känns så självklart att vårda de fröer av inspiration som Anders spritt ut.

Samarbetet om en seminariedag med fokus på Den goda jorden och hållbar utveckling har redan påbörjats.

  • Falkenbergs kommun/hållbarutveckling
  • Länsstyrelsen
  • Den Goda Jorden
  • SNF
  • Slow Food

vill tillsammans förvalta, synliggöra och fortsätta det eldsjälsarbet som Anders var en oersättlig del i. Vi fortsätter och står gemensamt upp för Moder Jord.

Med tacksamhet och vördnad

Jan-Olof andersson
Hållbarutveckling Falkenbergs kommun

Liselotte Bergenzaun Abel
Ordf. Slow Food convinium i Vessigebro

Anders Stenström har avlidit

Det är med stor sorg och saknad vi meddelar att Den Goda Jordens grundare och hedersordförande Anders Stenström idag, den 20 oktober 2008 stilla somnat in i hemmet på Berte, Slöinge efter en tids sjukdom. Han blev 61 år gammal.

Det är grymt och sorgligt att en så kär vän, bror, make, pappa och farfar ryckts ifrån oss. Vi är många som tycker att Anders hade mer att uträtta, han var inte färdig! Han har dock sått många värdefulla frön till andra att förvalta.

Som den sanna miljökämpe han var så intresserade oljepriset honom in i det sista. Han såg gärna att oljan blev dyrare. En billig olja hämmar de miljövänliga alternativen.

Om du vill, lämna en hälsning till Anders här under.

Stöd gärna Hjärnfonden, Svenska hjärntumörföreningen eller Den Goda Jorden!

Anders Stenström

Anders Stenström